Σπάνιο δείγμα της αρχαίας χαλκοτεχνίας σε μέγεθος (διαμέτρου 55 εκ.) και καλλωπισμός, σε σχέση με ανάλογα της Σίνδου και της Βεργίνας, είναι 1 χάλκινο αγγείο καύσης πολεμιστή που βρέθηκε πλαι… Read More


Ένα μάλαμα σκουλαρίκι, που πιστεύεται ότι χρονολογείται πριν από περισσότερα από 2.200 χρόνια και αναπαριστά το κεφάλι ενός κερασφόρου ζώου, ανακαλύφθηκε σε ανασκαφή κοντά στην τοποθεσία των α… Read More


What Are the Equipment in the Tradein the Fashion World?one. The Designer Head: That is An important Instrument you've. A very good designer is consistently “amazing-hunting,” looking for exactly what is new and uniqueand fascinating. The visually adept thoughts analyzes and documents that factsand transforms it into a personal aesthetic. All o… Read More


Pavι location is a Victorian location system wherever a lot of little diamonds are established close to one another. The stone setter works by using a Instrument which makes a small bead of metallic amongst the Every stone; this bead retains the stone in place but in addition creates more sparkle, Therefore developing an General glance of sparkle.… Read More


Coloration could be the most worthy trait of coloured gemstones, as a result numerous coloured gems are treasured for their color higher than all else. But even though vivid colour trends appear and go, black is actually a traditional dim shade that by no means goes outside of trend. Similarly, white is timeless. A benefit of black and white jewelr… Read More